granulu apkure
granulu apkure


Par katlu mājas uzbūvi

Būvējot granulu katlu māju, jāņem vērā daži apstākļi:

Granulas ir izdevīgs un viegli automatizējams kurināmais. Mūsu mērķis ir ieviest granulu apkuri kā noderīgu un rentablu apkures risinājumu un palīdzēt mūsu klientiem būvēt efektīvas un pareizi izplānotas katlu mājas. Lai iekārtu izbūves laikā netiktu pieļautas kļūdas, mēs iesakām:

1) dažādu ražotāju katlu iekārtas ievērojami atšķiras gan konstruktīvi, gan pēc izmēriem. Ar to jārēķinās pie katlu mājas (katlu telpu) projekta izstrādes;

2) nosakot katlu mājas izmērus, bez paša katla parametriem jāņem vērā arī katlu iekārtas tīrīšanas lūku izvietojums, dūmeju garumi, prasības pelnu izvākšanas sistēmas un degļa apkalpošanai;

3) izvēloties katlu mājas (katlu telpas) atrašanās vietu, ir jāņem vērā ieteikto granulu bunkuru ietilpību, atkarībā no katlu jaudas -

- 50 kW - 12 m3;

- 100 kW - 25 m3;

- 300 kW - 40 m3;

- 750 kW - 85 m3;

- 1 MW - 127 m3;

4) ja esošais degvielas vai gāzes deglis tiek aizstāts ar granulu degli, degļa tips jāizvēlas atkarībā no katla tipa un no sadegšanas kameras formas. Priekšroka jādod deglim ar granulu padevi degšanas kamerā no apakšas, jo tie ir iemantojuši uzticību ar drošumu un mazām apkopes prasībām;

5) ieteicams, lai granulas no bunkura līdz deglim tiktu padotas ar gliemežtransportieri (daudzu gadu pieredze Zviedrijā), kas spēj nogādāt arī daļēji sadrupušas granulas. Šim nolūkam gliemežtransportiera slīpuma leņķis nedrīkst pārsniegt 45o , un transportiera pieņēmēja atveres izmēram jāatbilst transportiera caurules diametram slīpuma leņķim;

6) ja tiek izmantots vakuumtransportieris, ir svarīgi izprojektēt sistēmu tā, lai granulu putekļi, kas rodas granulu pārtransportēšanas laikā no rūpnīcas līdz uzglabāšanas vietai, neiekļūst vakuumsūknī. Sistēma jāizveido tā, lai vakuumsūknis atrodas ārpus starptvertnes un gaiss, kas no ciklona (sliktākajā gadījumā tieši no starptvertnes tiek iesūkts ar vakuumsūkni, vispirms obligāti iziet caur putekļu filtru;

7) transportējot granulas no rūpnīcas līdz uzglabāšanas vietai ar pneimotransportu, lai novērstu granulu drupšanu to piegādes laikā, jāievēro vairākas īpašas prasības;

a) granulu padeves caurulei (D = 110 mm) uz bunkuru, jābūt pēc iespējas īsai un taisnai;

b) pie bunkura pretējās sienas iepretī granulu padeves caurules izvadam (apmēram 0,2 m no sienas), nepieciešams uzstādīt elastīga materiāla paklāju granulu plūsmas amortizēšanai (nav nepieciešams, ja tvertne ir izgatavota no auduma );

c) bunkuram jāparedz ventilācijas izvads (D = 200mm), lai izvairītos no pārspiediena bunkura piepildīšanas laikā un putekļu izvadīšanai;

d) ventilācijas caurules gals jāuzstāda tā, lai var brīvi piestiprināt putekļu maisu līdz bunkura piepildīšanas procesa beigām;

e) bunkura ārpusē jāuzstāda divas ventilācijas caurules kondensāta likvidēšanai, kas var rasties sakarā ar apkārtējā gaisa temperatūru svārstībām.

8) maziem katliem ir absolūti nepieciešams nodrošināt stabilu dūmgāzu retinājumu, nepieciešamības gadījumā uz dūmvada jāuzstāda retinājuma vārsts. Lielas jaudas katlos šis jautājums ir atrisināts, sabalansējot dūmgāzu izvades sistēmas un skursteņa parametrus.